Privacyverklaring

Privacyverklaring

  1. van Kooten Bouw en Onderhoudsbedrijf respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

  1. van Kooten Bouw en Onderhoudsbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. De volgende gegevens worden verwerkt:
  • Voorletters en achternaam (of bedrijfsnaam)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom G. van Kooten Bouw en Onderhoudsbedrijf deze gegevens nodig heeft

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Delen met anderen

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. Als er geen overeenkomst met u wordt aangegaan, worden uw gegevens niet langer dan een half jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek via ons contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

  1. van Kooten Bouw en Onderhoud hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij G. van Kooten Bouw en Onderhoud toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

COOKIES

Wij gebruiken op onze website geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen

Wijziging van deze privacyverklaring

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In dat kader behoudt G. van Kooten Bouw en Onderhoud zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018.